הזמנת טיפול


בחר טיפול:

לוח הזמנים שלנו בין 18 בפברואר 2018 לבין 24 בפברואר 2018

לחץ על משבצת זמן פנויה כדי להזמין טיפול.
 
  א'ב'ג'ד'ה'ו'ש'
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
  א'ב'ג'ד'ה'ו'ש'

לוח הזמנים שלנו בין 25 בפברואר 2018 לבין 3 במרץ 2018

לחץ על משבצת זמן פנויה כדי להזמין טיפול.
 
  א'ב'ג'ד'ה'ו'ש'
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
  א'ב'ג'ד'ה'ו'ש'
פנוי תפוס לא מתאפשר 

בדוק את פרטי פגישות מתחת ולאשר: